Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van NAWplus Direct Marketing Diensten. Gevestigd en kantoorhoudende te Barneveld, hierna te noemen NAWplus. Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder NAWplus: de gebruiker van de algemene voorwaarden en handelend onder de handelsnamen NAWplus Direct Marketing Diensten en Rejoice felicitatiedienst; opdrachtgever: de wederpartij van NAWplus; iedere rechtspersoon die met onze […]