Predikanten adressen

Groot bereik onder predikanten met ruime keuze aan selecties

Met onze predikanten adressen brengt u uw boodschap onder de aandacht van een groot aantal predikanten met diverse selectiemogelijkheden. In dit uitgebreide database kunnen we selecties maken op basis van kerkgenootschap, denominaties en signaturen. De hoofdstromingen zijn:

  • PKN – 3300 adressen (Gereformeerde bond, confessioneel, vrijzinnig, hervormd, gereformeerd of Evangelisch Luthers)
  • Orthodox protestants -650 adressen (o.a. NGK, CGK, Ger. Gem en HHK)
  • Evangelisch – 650 adressen (o.a. Baptist en Pinkster- en Evangelische gemeenten in diverse stromingen)
  • Vrijzinnig protestants – 300 adressen (Doopsgezind, NPB, vrijzinnig Hervormd en Remonstrants)

Binnen de hoofdstromingen heeft u tevens de mogelijkheid om verfijnde keuzes te maken op basis van het kerkgenootschap en de functie van de predikant (regulier, in bijzondere dienst, pastorale werkers en emeriti). Dit stelt u in staat om nauwkeuriger te zoeken binnen uw gewenste criteria en de meest relevante resultaten te verkrijgen.

Hier kunt u het volledige overzicht in PDF van alle kerkelijke adressen met daarin ook het overzicht van de predikanten adressen downloaden.

 

Katholieke Pastores adressen en pastorale werkers adressen

Bij ons vindt u tevens een uitgebreide selectie van adressen van Katholieke Pastores en pastorale werkers, verspreid over de verschillende stromingen binnen de katholieke gemeenschap:

  • Rooms-Katholiek     1350 adressen
  • Oud-Katholiek             19 adressen
  • Vrij-Katholiek                2 adressen

Download hier het overzicht in PDF van alle kerkelijke adressen.

Voor meer informatie of het doen van een prijsopgave bel 06-53540544 of email info@nawplus.nl