Referenties

Lees hier boeiende referenties van bedrijven over onze deskundige consultancy en boeiende workshops:

CLC Boeken en Muziek

Hartelijk dank voor je workshop marketing die je bij ons hebt gehouden. Het was een goede manier voor ons om hiermee aan de slag te gaan en het heeft mij erg geholpen om meer overzicht te krijgen en met concrete ideeën aan de slag te gaan.

En dank voor je flexibiliteit dat het allemaal zo snel geregeld is en dat je zelfs een uur langer bent gebleven om ons te helpen!

Bertus Keuter

Directeur CLC Boeken en Muziek

————————————————————–

Oase Media BV

Harm Jan heeft voor een groep van vier personen de workshop ‘Kerkelijke kaart van Nederland’ gegeven. De groep bestond uit personen waarvan een deel veel kennis had van kerkelijke stromingen, anderen konden een goede opfriscursus gebruiken.

Harm Jan paste zijn programma hier tijdens de workshop flexibel op aan. Hij is goed in de materie ingevoerd en kan zijn kennis duidelijk overbrengen met goed gedocumenteerde informatie.

De deelnemers vonden de workshop heel interessant: “Je krijgt een volledig verhaal wat daarnaast inzichtelijk is gemaakt met kaarten. Je ziet een bonte lappendeken van kerken, kerkjes en geloofsrichtingen in Nederland met hun overlappingen. Harm-Jan is een enthousiast verteller die het boeiend weet te brengen en kan zorgen voor een workshop op maat. Erg leerzaam.”

Marjolijn Vossebelt

Communicatie en projectondersteuning Oase Media BV

————————————————————–

Profila Zorg Groep

Harm Jan Wieringa (NAWplus Direct Marketing) heeft voor twee stichtingen binnen de Profila Zorg Groep een marketingplan geschreven. Beide stichtingen hebben hun eigen onderzoeksvragen op het terrein van naamsbekendheid, bestaand imago, bereik doelgroepen en fondsenwerving.

Vanuit zijn eigen kennis en ervaring is Harm Jan in gesprek gegaan met sleutelfiguren binnen de beide organisaties. Deze confrontatie heeft twee marketingplannen opgeleverd die uitblinken in toepasbaarheid.

Toepasbaar, omdat ze een combinatie vormen van praktische aanwijzingen en een visie, soms ‘out of the box’, die tot nadenken zet over visies en het functioneren tot nu toe. Voor ons een confronterende uitdaging die noodzaakt tot het maken van nieuwe keuzes in visie en aanpak.

Doelstelling en resultaat zijn optimaal geresulteerd in de plannen, zonder dat dit veel vooroverleg heeft gekost. De voorbereiding van Harm Jan, het stellen van de juiste vragen en het vermogen om een nieuwe werksoort snel eigen te maken, heeft er toe bijgedragen dat het traject binnen de gestelde tijd en budget is uitgevoerd. Al met al een aanbeveling waard.

Rien Brand

directeur-bestuurder Profila Zorg Groep

————————————————————–

Citaten workshop deelnemers:

“Goed verzorgde workshop. Harm Jan heeft kennis van zaken. Voor de inhoud een 9!” – deelnemer aan de workshop crowdfunding.

————————————————————–

“Zo’n dag van reflectie is heel belangrijk voor mij.” “Helder, opbouwend & concreet” “Zeer nuttige en leerzame workshop.” “Het was helemaal goed, volgens mij kan het dus niet beter.” “Heer erg leerzaam en inspirerend.” “Leerzame dag. Nieuwe ideeën gekregen en kennis opgefrist (belangrijk!).” –  deelnemers aan de workshop wervend schrijven.

————————————————————–

“Leerzaam met ruimte om na te denken en nieuwe ideeën te krijgen.” –  deelnemer workshop fondsenwerving en direct marketing.

————————————————————–

“Door de workshop een beter beeld gekregen van de kerkelijk kaart van Nederland.” “Zeer informatief, goede interactie.” “Goede afstemming op de deelnemers.”  –  deelnemers aan workshop Kerkelijke kaart.

————————————————————–

“Ik denk dat de workshopleider veel kennis, ervaring en deskundigheid heeft op het gebied van marketing en communicatie, dus daar valt op allerlei gebied veel van op te steken.”  – van een workshop deelnemer.