Gemeenten en parochies

Ontdek de meest effectieve manier om gemeenten en parochies, diaconieën of het kerkelijk kader te bereiken met behulp van deze adressen.

Protestantse gemeente adressen

Binnen dit bestand van 4000 adressen van met name scriba’s kunnen wij selecteren naar kerkgenootschap en binnen het kerkgenootschap ook weer naar denominaties en signaturen:

 • PKN – 1900 adressen (Gereformeerde bond, confessioneel, vrijzinnig, hervormd, gereformeerd of Evangelisch Luthers)
 • Orthodox protestants – 900 adressen (o.a. NGK, CGK, Gereformeerde Gemeente en HHK)
 • Evangelisch  – 1000 adressen (o.a. Baptist en Pinkster- en Evangelische gemeenten in diverse stromingen)
 • Vrijzinnig protestants – 150 adressen (o.a. Doopsgezind, NPB en Remonstrants)

 

Katholieke parochie adressen

Binnen dit bestand van 1250 adressen kunnen wij selecteren naar kerkgenootschap:

 • Rooms-Katholiek        1230 adressen
 • Oud-Katholiek             25 adressen
 • Vrij-Katholiek                8 adressen

Protestantse diaconie adressen

Binnen dit bestand van 2500 adressen kunnen wij selecteren naar kerkgenootschap en binnen het kerkgenootschap ook weer naar denominaties en signaturen:

 • PKN – 1700 adressen (o.a. Gereformeerde bond, confessioneel, vrijzinnig, hervormd, gereformeerd of Evangelisch Luthers)
 • Orthodox protestants – 650adressen* (o.a. NGK, CGK, Gereformeerde Gemeente en HHK)
 • Evangelisch – 30 adressen* (o.a. Baptist en Pinkster- en Evangelische gemeenten in diverse stromingen)
 • Vrijzinnig protestants – 140 adressen (o.a. Doopsgezind, NPB en Remonstrants)

* De meeste evangelische kerken en sommige orthodox protestantse kerken kennen geen apart diaconie adres. Wilt u ook deze benaderen dan kunt u gebruikmaken van het combibestand van diaconieën en gemeenteadressen, totaal ruim 3800 adressen.

Adresbestand kerkelijke actieven binnen protestantse kerken

Dit is een bestand van 5500 adressen van kerkelijk actieven binnen protestantse kerken. Veelal (ex)scriba’s en leden van commissies. Met dit bestand bereikt u kerkleden die actief lid zijn in een protestantse kerk.

 

Protestantse regionale en plaatselijke kerkbladen adressen

Kerkelijke adressen

Binnen dit bestand van 1600 adressen van kerkbladen kunnen wij selecteren naar kerkgenootschap:

 • PKN  – 850 adressen (hervormd, gereformeerd, PKN of Evangelisch Luthers)
 • Orthodox protestants – 800 adressen (NGK, CGK, Gereformeerde Gemeente)
 • Evangelisch  –  83 adressen (Baptist en Pinkster- en Evangelische gemeenten)
 • Vrijzinnig protestants – 100 adressen (Doopsgezind, NPB en Remonstrants)

Download hier het overzicht van alle kerkelijke adressen.

Voor meer informatie of het doen van een prijsopgave: 06-53540544 of info@nawplus.nl