Workshops

Praktische workshops voor levensbeschouwelijke en charitatieve organisaties.

 • Fondsenwerving
 • E-mailings
 • Communiceren met de achterban
 • Adressenhuur
 • Crowdfunding
 • Promotieacties
 • Direct mail vanaf het concept tot fulfilment

Het zijn maar enkele van die onderwerpen waarmee je als marketeer of PR-functionaris van een ideële of levensbeschouwelijke organisatie te maken hebt.

Onderwerpen waar je voortdurend in bijleert. Allereerst door de praktijk. Soms ook door het volgen van een cursus. Maar ook dat is niet altijd voldoende. Je hebt behoefte aan directer contact met mensen die in een soortgelijke situatie verkeren als jij en met wie je dagelijkse ervaringen kunt uitwisselen. Met wie je over concrete thema’s in gesprek en aan de slag gaat. Alleen, hoe organiseer je dat?

Als dienstverlener in het circuit van levensbeschouwelijke en charitatieve organisaties willen wij graag die mogelijkheid bieden. Kleine groepen van maximaal tien personen zijn in onze workshopruimte in Barneveld welkom voor praktische workshops rond onderwerpen die in ‘het veld’ spelen. Met onze staat van dienst en eigen deskundigheid zorgen wij voor een inhoudelijke inbreng, die voldoende ruimte laat voor het delen van kennis onder elkaar en voor ieders eigen vragen. De workshops zijn bovendien echte workshops: er wordt niet alleen gepraat maar ook gedaan! 

Uw workshopleider:

Harm Jan Wieringa heeft een direct marketing onderneming voor specifieke doelgroepen en niche markten. Met producten zoals Rejoice felicitatiedienst, de Vakantietas, Proficiat Informatieservice, KerkenVinden.nl, Servicepunt NL en listbroking activiteiten heeft hij inmiddels veel ervaring opgebouwd in direct- en online marketing.

Een aantal jaren is hij als ontwikkelingswerker en fondsenwerver in Brazilië werkzaam geweest. Tevens is hij werkzaam geweest in de grafische sector en telemarketing branche. Hij is in diverse functies binnen maatschappelijke organisaties actief.

 De volgende workshops bieden wij aan:

 Titel workshop:

 • Kerkelijke kaart en communiceren met kerkelijke doelgroepen.
 • Direct marketing en Fondsenwerving
 • Effectief presenteren.
 • Verbeter uw adresbestand kwaliteit      
 • Succesvolle social media marketing
 • Alternatieve financiering van uw campagnes
 • Wervend schrijven.
 • Teambuilding events

De workshop zijn op aanvraag voor uw organisatie op maat samen te stellen. De workshops kunnen bij u op kantoor plaatsvinden of in onze workshopruimte. Via onze email kunt u een workshop of meer informatie aanvragen.